تبلیغات
سلام به طرف دارایه کشتی کج خوبین

کشتی کج کاران - بیوگرافی ston cold

بیوگرافی ston cold

چهارشنبه 20 بهمن 1389 02:37 ب.ظ

نویسنده : علیرضا
تاریخ تولد: December 18, 1964
محل تولد: Victoria, Texas
وضعیت ازدواج: ازدواج اول مشخص نیست با چه کسی.(از هم جدا شدن)
ازدواج دوم با Jeanie (در سال 1999 از هم جدا شدن)....(از این ازدواج دو دوختر دارد)
ازدواج سوم با Debra (در سال2003 از هم جدا شدن)
در سال 2004 از دوست دخترش Tess Broussard جدا شده.
قد: 6.2"
وزن: 255 lbs
مربی ها: Chris Adams
Bronko Lubich
Skandor Akbar
تاریخ ورود به کشتی کج: 1990 با Frogman LeBlanc
لقب های قبلی:
"Stunning" Steve Austin (WCW)
"Superstar" Steve Austin (ECW)
"Ringmaster" Steve Austin (WWF)
"Stone Cold" Steve Austin (WWF)
"The Rattlesnake"
ضربه ی نهایی:
Million Dollar Dream
Stone Cold Stunner
ضربه های موردعلاقه:
Driving Elbow Drop from Middle Rope
Driving Elbow Drop
Mudhole stomping
The Spinebuster
Lou Thez Press
The Clothesline
Back Body Drop
Stungun
Hollywood Invine
دشمن هاش:
Chris Adams (USWA)
Sandman (ECW)
Dustin Rhodes
Ricky Steamboat
Shane Douglas
Bobby Eaton
Savio Vega
Bret Hart
Brian Pillman
Owen Hart
Shawn Michaels
Vince McMahon
The Rock
Mick Foley
Undertaker
Triple H
Kane
Kurt Angle
Rob Van Dam
Booker T
Eddie Guerrero
Chris Jericho
Chris Benoit
Ric Flair
Scott Hall
Eric Bischoff
افتخارات:
WCW World Television Title با غلبه بر Bobby Eaton در تاریخ June 3, 1991
WCW World Television Title با غلبه بر Barry Windham در تاریخ May 23, 1992
قهرمانیی تیمی جهان(WCW World Tag Team ) به همراه Brian Pillman با غلبه بر Ricky Steamboat & Shane Douglas در تاریخ March 2, 1993
قهرمانیی WCW سنگین وزن امریکا با غلبه بر Dustin Rhodes در تاریخ December 27, 1993
قهرمانیی WCW سنگین وزن امریکا با غلبه بر Ricky Steamboat در تاریخ September 18, 1994
WWF King of the Ring با غلبه بر Marc Mero & Jake Roberts در تاریخ June 23, 1996
برنده ی Royal Rumble با بیرون انداختن Bret Hart در تاریخ January 19, 1997
قهرمانیی WWF Tag Team به همراه Shawn Michaels با غلبه بر Owen Hart وBritish Bulldog در تاریخ May 26, 1997
قهرمانیی WWF Tag Team به همراه Dude Love با غلبه بر Owen Hart و وBritish Bulldog در تاریخ July 14, 1997
قهرمانیی بین قاره یی WWF با غلبه بر Owen Hart در تاریخ August 3, 1997 در سالن Summerslam
قهرمانیی بین قاره یی WWF با غلبه بر Owen Hart در تاریخ November 9, 1997 در سالن Survivor Series
برنده ی Royal Rumble با بیرون انداختن The Rock در تاریخ January 1998
قهرمانیی فدراسیون WWF با غلبه بر Shawn Michaels در تاریخ March 29, 1998 در Wrestlemania 14
قهرمانیی فدراسیون WWF با غلبه بر Kane در تاریخ June 29, 1998
قهرمانیی WWF Tag Team به همراه Undertaker با غلبه بر Mankind و Kane در تاریخ July 26, 1998
قهرمانیی فدراسیون WWF با غلبه بر The Rock در تاریخ March 28, 1999 در Wrestlemania 15
قهرمانیی فدراسیون WWF با غلبه بر Undertaker در تاریخ June 28, 1999
برنده ی Royal Rumble با بیرون انداختن Kane در تاریخ January 21, 2001
قهرمانیی فدراسیون WWF با غلبه بر The Rock در تاریخ April 1, 2001 در Wrestlemania 17
قهرمانیی WWF Tag Team به همراه Triple H با غلبه بر Undertaker و Kane در تاریخ April 30, 2001


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -